Sözlük

Bizim kaplama kalınlığı ölçümü, materyal analizi ve yüzeylerin tanımlanması hakkındaki teknik sözlüğümüzdür.

Search for term:

Aletli İz Testi
Aletli İz Testi

Tüm FISCHER mikrosertlik cihazları Martens Sertliği'ni (HM) belirlemek için - genelde nanoiz denen - Aletli İz Testi yöntemini kullanmaktadır. Diğer sertlik testlerinin aksine bu yöntem sadece materyalin plastik hareketini belirlemekle kalmaz, ölçüm planından İzin Esneklik Katsayısı (EIT), İz Sertliği (HIT) ve İz Akışı (CIT) ve ayrıca plastik ve elastik deformasyon enerjileri gibi ek materyal parametrelerini de okumayı mümkün kılar.

Apertür
Definition: Apertür

Bir Apertür (yönlendirici) kullanımı ana X-ray ışınının çapraz kesitini sınırlayarak, X-ray ışınının boyutunu ve şeklini numune geometrisine hassas bir şekilde ayarlamayı sağlayan, önceden tanımlanmış bir boyuta sahip bir ölçüm noktası yaratır. Ölçüm sistemine bağlı olarak ayrı sabit apertürler veya değiştirilebilir çoklu apertürler kullanılır.

Kurşun çerçevelerdeki birleşme noktaları gibi çok küçük cisimler üzerindeki ölçümler için apertürler, hem çok küçük bir ölçüm noktası hem de yüksek uyarma yoğunluğu sunan aynalı veya polikapilerli özel bir X-ray lens ile değiştirilir.

Dedektör
Dedektör

X-ray dedektörü, numuneden yayılan X-ray flüoresans ışınımının enerji dağılımını ölçer. Çeşitli uygulamalar için kendi kullanım amaçları bakımından ideal olan dedektör türleri bulunmaktadır.

ESP Yöntemi (Yüksek Katılık Prosedürü)
ESP Yöntemi (Yüksek Katılık Prosedürü)

ESP yöntemine (Yüksek Katılık Prosedürü) göre ölçüm yaparken yükleme ve boşaltma işlemleri artış gösterir. Bu durum İzin Esneklik Katsayısı (EIT), İz Sertliği (HIT) veya Vickers Sertliği (HV) gibi tüm derinliğe ve kuvvete bağlı karakteristik özelliklerin tamamının aynı yerde hızlı bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Ferrit İçerik Ölçümü
Ferrit İçerik Ölçümü

Ferrit içeriği ölçümü: Bu işlem DIN EN ISO 17655 ve Basler-Standardı uyarınca ostenitik ve dupleks çeliğin ferrit içeriğinin belirlenmesi ve ostenitik materyallerdeki deformasyon martensiti bölümünün belirlenmesi ile ilgilidir. Eğer ferrit içeriği çok azsa kaynak yapılan materyal sıcak nedeniyle çatlayabilir. Eğer ferrit içeriği çok fazlaysa çeliğin dayanıklılığı, esnekliği ve ayrıca korozyon direnci azalır.

Numunenin geometrik yapısı, plakajların veya geçirgen yapının dış kısmının kalınlığı gibi tutarlılığı etkileyen faktörler kullanıcı tarafından ayrı ayrı dikkate alınmalıdır.

Gözenek testi
Gözenek testi

Bu test yöntemi, tüm elektrik yalıtımlı kaplama materyallerinin havaya kıyasla çok daha yüksek bir parçalama kuvvetine sahip olduğu bilgisine dayanmaktadır. Gözenek tespiti  test elektrodu ile iletken taban arasındaki bir atlama voltajı (kısa devre) ile sorunlu noktalarda oluşur. Sorunlu bir nokta, alttaki iletken taban üstündeki ince bir hava kanalı (gözenek, çatlak) veya çok ince bir kaplama olabilir.

Işınım kaynağı
Işınım kaynağı

X-ray flüoresans analizi için gerekli olan primer X-ışınımı bir X-ray borusu içinde oluşturulur ve bu borunun içinde, yüksek voltaj uygulanarak çok yüksek bir hıza çıkarılan elektronlar yayan ısıtmalı bir katot bulunur. Bu elektronlar borunun, genelde volfram veya molibden olan, artı uç materyaline çarptığında X-ışınımı oluşturulur. X-ray borularının uzun yıllar boyunca güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak için her parçanın yapılacak kapsamlı denetim testlerini geçmesi gerekmektedir.

FISCHER tarafından geliştirilen X-ray jeneratörü korumalı, yağ soğutmalı boru ile yüksek voltaj üretimini birleştirerek muhteşem bir stabilite ve uzun kullanım ömrü yaratır.

İzolasyon kalitesi, anodik oksit kaplamalar için
İzolasyon kalitesi, anodik oksit kaplamalar için

Bir anodize kaplamanın hava koşulları direnci, bir izolasyon kalitesi fonksiyonudur. DIN EN ISO 2931 ve ASTM B 457-67 uyarınca içinde anodik oksit filmin yalıtkan madde oluşturduğu bir kapasitörün admitansı (Y) iyi bir izolasyon kalitesi ölçütüdür. ANOTEST® YMP30-S, standartlara göre admitansı ölçer ve tasarımı itibariyle sahada test etmek için idealdir.

Kulometrik yöntem
Definition: Kulometrik yöntem

Kulometrik yöntem, metal kaplamaların kalınlığını ölçmek için DIN EN ISO 2177 uyarınca geliştirilmiş bir elektrokimyasal analiz yöntemidir.

Bu yöntem genellikle elektroplakalı kaplamaların kalitesini kontrol etmek ve baskılı devre kartları üzerinde kalan saf kalayın kalınlığını takip etmek için kullanılır. Bu yöntem ayrıca, plastik üstü bakır üstü nikel üstü krom gibi çok katmanlı kaplamalar için de uygundur.

Materyal Sınıfları (COM)
Materyal Sınıfları (COM)

Bir FISCHER X-Ray cihazındaki COM fonksiyonunu kullanarak bilinmeyen numuneler önceden belirlenen bir materyal sınıfına otomatik olarak atanabilir. Bu sınıflar farklı materyal türleri olabilir, örn. farklı alaşımlar, belirli kaplama kalınlıkları, bir kaplama yapısının yoğunluk aralıkları. WinFTM® yazılımı daha sonra ölçüm için kullanılacak uygun uygulamayı otomatik olarak seçer.

Örneğin, altın analizinde WinFTM® önce alaşımın türünü belirler ve daha sonra altın içeriğini yüksek bir tutarlılık ile belirlemek için uygun ölçüm uygulamasını seçer.

Mesafe Kontrollü Ölçüm (DCM)
Mesafe Kontrollü Ölçüm (DCM)

Geometrik olarak düzgün olmayan parçalar veya girintiler üzerinde ölçüm yapmak için FISCHERSCOPE® X-RAY cihazlarında DCM Yöntemi denen özel bir mesafe kontrollü ölçüm düzeltme fonksiyonu bulunmaktadır.

Bu fonksiyon, belirli bir alanın ölçüm sonucunu hesaplarken WinFTM® aracılığıyla ölçüm mesafesini hesaba otomatik olarak dahil ederek karmaşık yüzey şekillerinin test edilmesini ve girintilerin ölçülmesini de sağlar.

Perde
Perde

FISCHER X-Ray cihazının perdesi doğrudan ışının izlediği yol üzerindedir ve sadece ölçüm sırasında açılır. Kapalı durumdayken ölçüm haznesine girişte yaşanan ilk ışınımı önler. Güvenlik sistemi tarafından izlenir, sadece muhafaza tamamen kapalıyken açılarak operatöre yönelik ışınım tehlikesini ortadan kaldırır.

Primer filtre
Primer filtre

Özel filtreler, belirli bir uygulamaya yönelik primer X-ışınımı dağılımını iyileştirerek ışınımın yarattığı tüm istenmeyen spektral bileşenleri emerler. Cihazın türüne bağlı olarak ya ayrı sabit filtreler ya da çıkarılabilir çoklu filtreler kullanılır.

Spektrum
Spektrum

X-Ray flüoresans analizinde numuneden yayılan ışınım sinyal spektrumunda gösterilir, buradaki çizgiler numunede bulunan elementleri tespit eder. FISCHER WinFTM®-Yazılımı bu spektrumdan yola çıkarak kaplama kalınlığı veya element yoğunlukları gibi istenen parametreleri hesaplar.

STEP Testi
Definition: STEP Testi

STEP Testi aynı anda çok katmanlı nikel kaplamalar arasındaki olası farklılıkları ve kaplama kalınlığını ölçmek için kullanılarak bunların aşındırıcı etkilerinin belirlenmesini sağlar.

Bu, kulometrik yöntemin bir varyasyonudur.

FISCHER iletişim bağlantınız

Contact

Endüstriyel Segment Ortağı
Yılmer Test ve Ölçü Sistemleri Sanayi ve Ticaret ltd. Şti.
Burhaniye Mah. Fatih Sultan Mehmet Sokak No. 29/5, 34676 Üsküdar, Istanbul
Tel.: +90 216 318 10 01
E-Posta: yilmer@yilmer.com.tr
On-line iletişim formu

Kuyumculuk Segmenti Ortağı
Piramit Teknik Malzeme ve San. Tic. A.Ş
Vizyon Park, C1 blok Zemin kat, No:39-40 Yenibosna, 34197 istanbul
Tel.: +90 2125111186
E-Posta: naim.yuklen@piramtek.com
On-line iletişim formu